Art Imagination:

Shabri Kelkar, Patricia McGlennon, Joanna Stamper, Rui Zhang, Esra Bakkal, Lalitha, Pooja Chaudhary, Shanna Clark, Qiong He, Anna, Emily Wang, Jason Chein, Cydian Kauffman, Edith Ng, Shinobu Asai, Sandra Bui, Bisa Meek, Clara Wang, Wenju Mao, Katherine Ma, Vivivan Chen, Renata Akalin, Tiffany Eldridge Topol, EE Won Tham, Samantha Wang, Catharine Hsieh, Ryan Cai, April, Andrea Wohlan, Cayce Truong, Hui Lu, Lan Beppu, Ryan, Ritchie, Bill Wen, Jennifer Lee, Pooja Chaudhary, Gemma Aquino, Indira Porwal, Cecilia Hong, Aybi Taner, Julie Kielian, Sandra Bui, Kathy Ge, Minyi Huang, Aya Ishihara, Angel Prentis, Edith Ng, Aileen, Minnie Yan, Shinobu Asai, Shannon Gregory Lowe, Yuka, Bisa Meek, Helen Nordlou, Cecilia Hong, and Ching Fong

 

Art Room:

Tracy Yuan, Dan Jiang, Sandy Lin, Candy Liu, Maggie Chen, Aparna Sambamoorthy, and Xiaohui Ge

 

BSF Ambassadors:

Pauline Cho and Chiwa Matsumura

 

Book Fair:

Yueqin Wang, Jen Agustin, Sheila Coliz, Manikandan Shanmugam,Joana Ao, Bonnie Lau, Emilie Castle, Olivia Ye, Emilie Chow, Aviti Mathur, Pauline Cho, Shinobu Asai, Aparna Sambamoorthy, Cayce Truong, Nina Hong, Xiaohui Ge, Aviti Mathur, Garima Agarwal, Yan Zhou, Sonya Elder, Christine Lee, Qiong He, Renata Akalin, Miseong Kim, Linda Liu, Gargi Trichel, Cori Notton, Debbie Chiu, Dong-Hui Pan, Aviti Mathur, and Sheila Coliz

 

Box Tops:

Liping Liu and Maggie Chen

 

Care and Share:

Yan Zhen, Aparna Sambamoorthy, and Xiaohui Ge

 

Chess Club:

Youyi Fong, Simrat Sekhon, Sandy Lin, Lee Lam, Diane Jiang, Hui He, Soo Kyoung Shin, Haosha Liao,Yan Zhou, Pauline Chen,Katherine Ma, Yinqi Zhang, Xiali Zhang, Emilie Castle, Xue Han, Helen Wu, Nanthny senthil , Mavis Hsieh, Ying Liu, QIng Ye, Esra Bakkal, Ning Xu, Chao Tian, Deepthi V, Esra Bakkal, Nicole Li, Julie Huang, Guanghai Zhang, Garima Agarwal, Honglian Gao, Sonya Elder, Monika Khandelwal, Seo Yeon Kim, Cecilia Shen, Jee Hyun Kim, Bao-Hoa Ho, Ikuko Ito, Dee Kaur, Vikrant Bhise, Angela Qu, Yi Xiao, Ned Locke, Lianne Hirano, Yim Cheng, Priya Uday, David Steel, Yan Li, Maggie Chen, Kezhen Gong, KYUNGHEE KIM, Shweta Easrani, Hanhuai Shan, Jin Tang, Grace Ke, Cydian Kauffman, Barnali,Lingjuan Xing, Shweta Easrani, Zhixin Liu, and Shweta Easrani 

 

Cookie Blizzard:

Aidan Su, Alberto Arias Maestro, Allison Harwood, Ana Howard, Beth Schubert, Bisa Meek, Bo Li, Carolyn Li, Catherine Lao, Cecilia Verastegui, Ching Fong, Chiwa Matsumura, Cori Notton, Crystal Liu, Donghui Pan, Elsa Chein, Erin Cosnowski, Gargi Trichel, garima Agarwal, Grace Robinson, Haili Zhao, Helen Wu, Hu Dong, Iryna Varganovska, Jackie Gao, Jessica Lee, Joana Ao, Katherine Ma, Kimmie Eng, Lianne Hirano, Liping Ke, Lu Zhang, Lucy Liu, Mary Kim, Mavis Hsieh, Megha Sudhakaran, Matt Brown-Ruegg, Min Chen, Natalie Hovanec, Nazmus Sehar, Patrick DeFoe, Qing Ye, Qiong He, Ryan Cai, Sandy Zhang, Sangeetha Nagarajan, Saqallah Husam, Sheila Coliz, Sophie Fawcett, Sudyanti Widjaja, Terry Zhou, Thanh Vo, Van Duong, Xiaodan Liu, Xiaohong Quan, Xin Jia, Yan Zhou, Yanxia Lv, Yenny Noni, Yinqi Zhang, Yuka Fukazawa, Yuka Inoue, Elsa Chein, Aparna Sambamoorthy, Sandrine Gupta, and Zhen Jiang

 

Curriculum Enhancement:

Linda Liu, Esra Bakkal, Patricia McGlennon, Dong-Hui Pan, Hui Zhao, Edward Huang, Mavis Hsieh, Victoria Lo, Jackie Gao, Stephanie Chung, and Emilie Castle 

 

FaceBook:

Andrea Wohlan

 

Fall Fundraising Drive:

Vivian Chen, Bonnie Lau, Xiaohui Ge, Aparna Sambamoorthy, Katherine Ma, Peggy Wang, Diane Jiang, Yingjin Wang, Nancy Huang, Yan Zhou, Pauline Chen, Christine Lee, Aileen Wu, Liping Ke, and Kexin Wang,

 

Fall Walk to School Day:

Pauline Chen, Corinne Crowley, Olivia Ye, Yanxia Lv, Xiaohui Ge, Nicole Li, Bonnie Lau, Bing Zhu, Oliver Estrella, Katherine Ma, Aarti Biyani, Yan Li, Liping Ke, and Nancy Huang

 

Grant Writing:

Pauline Cho

 

Green Team:

Soo Kim, Barnali Pramanick, Fating Yuan, Sung Lee, Thomas Lee, Hwan Sung Lee, Keiko Mohr, David Ratte, Anna Shen, Lingying Gu, Lingfeng Tan, Cayce Truong, Ming Hui Liu, Andrea Wohlan, Ping Chen, Liping Liu, and Shana Bowen

 

Hearing& Vision Screening:

Chandra Le, Qiong He, Cayce Truong, Linda Liu, Deepthi Vidyadharan, Kimmie Eng, Elizabeth Mullenix, Joana Ao, Cecilia Verastegui, Sandy Lin, Sandrine Gupta, Wenyu Cai, Grace Ke, Vivian Chen, Debbie Chiu, and Yan Zhou

 

Ice Cream Social:

Emilie Castle, Vivian Chen, Bonnie Lau, Xiaohui Ge, Christine Lee,Aparna Sambamoorthy, Yan Zhou, Katherine Ma, Aileen Wu, Jennifer Lee, and Dong Hu,

 

Kindergarten/1st Grade Noodle Night:

Sandy Lin, Natalie Hovanec, Tracy Yuan, Julie Huang, Helen Nordloh, Weijing Zhang, Garima Agarwal, Jenny Nie, Yan Zhou and Kimberly Eng

 

Library Volunteers:

Ana Shaheen, Andrea Wohlan, Aya Ishihara, Catherine Lao Li, Dong-Hui Pan, Esra Bakkal, Iva Zhang, Jennifer Schwartz, Joana Ao, Kanchan Mukherjee, Krithika S, Lai Xiping, Leaf Ye, Linda Liu, Nina Hong, Olivia Ye, Bo Pang, Pooja Chaudhary, Qiong He, Ryan Chua, Sandrine Gupta, Shinobu Asai, Sreelakshmi Chinni, Stephanie Long, Yan Xu, Lucy Liu, Soo Jin Kim Ha, and Aviti Mathur

 

Maker Mall:

Aya Ishihara, Janine Le, Bonnie Lau, Debbie Chiu, Vivian Chen, Sonya Elder, Aparna Sambamoorthy, and Xiaohui Ge

 

Math Adventure:

Zhen Jiang, Francine Weist, Aparna Sambamoorthy, Xiaohui Ge, Katherine Ma, James Storment, Shannon Gregory, Yan Zhen, Linda Liu, Pauline Cho, Daniel Lee, Kyosun Moon, Jennifer Agustin, Samantha Wang, Ken Chen, Qiong He, Kate Carl, Jessie Xu, Grace Ke, Jia.Paulucci, Bonnie Lau, Emilie Castle, Dongbin Xu, Senthil Murugesan, Qinghui Liu, Micheal Wang, Preethi Chikkaballapur, Yong Zhang, Angel Prentiss, Yan Li, Lisa Hu, Rakesh Kelkar, Jeonghae Park, Yuan-Chou Chung, Lucy Regan, Do Hee Kim, Kristine Music, Sree Kollu, Amit Adam, Jody Ginger, Cindy Tian, Dennis Kurosaki, Sarah Zhang, Jason Liu, Adam Klein, Jessica Wu, Jonathan Kurz, Hanhuai Shan, Anna Chen, Jian Chen, Mavis Hsieh, KC Sun, Seo Yeon Kim, Vani Mandava, Xiali Zhang, Ken Kong, Jacky Liu, Jane Lee, Cecilia Shen, Yuan Yu, Vivian Chen , Lan Beppu, Debbie Chiu, Carolyn Li, Daniel Chen, Carina, Annie Hirano, Terry Zhou, Cori Notton, Lisa, Cindy Yu, Wendy Y, Jessica lee, Ned Locke, Okgyu Min, Cayce Truong, Kristin Thorsness, Ying Huang, Cecilia Shen, Daniel Potthoff, Jackie Gao, Yoko Ochiai, Jennifer Lee, Tina Yuan, Aileen Wu, Sonya Elder, and Yim Cheng.

 

Math Olympiad:

Yueqin Wang, Jie Yang, Liping Ke, Vaishali Agarwal, Hai ping Fan, Joanne Dan Wang, Jim Storment, Angela Qu, Aparna Sambamoorthy, Bill Wen, Barnali (Aditya) P, Chenming Zhao, Yuewei Hou, Shilin LI, Guo Tang, Sui Li, Yinqi Zhang, Nicole Li, Pauline Cho, Ashif Jiwani, Seema Gupta, and Li Xia

 

Movie Night:

Shilin Li, Bisa Meek, Jennifer Lee, Vivian Chen, Nancy Huang, Jackson Liu, Cindy Tian, and Zach(Dejun) Zhang

 

Pacific Science Center Exhibits Day:

Emilie Castle, Qiong He, Rong Zhang, Huimin Yan, Katherine Ma, Yan Zhou, Mavis Hsieh, Andrea Wohlan, and Aparna Sambamoorthy

 

Passport Club:

Cindy Tian, Pradyna Gosavi, Sandrine Gupta, Xiali Zhang, Cathy, Ryan, Qiong He, Linda Liu, Juan Du, William Hwang, Rock Wu, Oliver Estrella, Joanne Wang, Pooja Chaudhary, Liping Ke, Tim Cheng, Iris Yamamoto, and Sophie Fawcett

 

PTSA Board of Director:

Christine Lee, Andrea Wohlan, Bonnie Lau, Xiaohui Ge, Aparna Sambamoorthy, Yan Zhou, Vivian Chen, Katherine Ma, Debbie Chiu, Emilie Castle, Hui Zhao, Aileen Wu, Francine Wiest, Sonya Elder, and Cayce Truong

 

PTSA Executive Committee:

Christine Lee, Andrea Wohlan, Bonnie Lau, Xiaohui Ge, Aparna Sambamoorthy, Yan Zhou, Vivian Chen, Katherine Ma, Debbie Chiu, and Emilie Castle

  

PTSA Membership:

Jennifer Lee, Katherine Ma, and Aileen Wu

 

PTSA Weekly eNews:

Andrea Wohlan and Katherine Ma

  

Reflections:

Garima Agarwal, Bonnie Lau, Aparna Sambamoorthy, and Xiaohui Ge

 

Room Parents:

Yan Zhou, Jamie Tan, Ching Fong, Sandy Lin, Monica Tsang, Emily Wang, Parvaneh Zenati, Pooja Chandhary, Wendy Nuezca, Tuli Davenport, Mara Hernandez, Natalie Hovanec, Patricia McGlennon,  Vidya Rani, Jenny Nie, Edith Ng, Cydian Kaufman, Pauline Cho, Jamie Cho, Janine Le, Teresa Cabanilla, Monica Leano, Carolyn Li, Yim Cheng, Katherine Ma, Vivian Chen, Shweta Ponnappa, Liping Ke, Joanne Wang, Junlan Wang, Pauline Chen, Liping Liu, Tina Yuan, Anna Shen, Catherine Hsieh, Wenyu Cai, Chad Smithson, Ritta Huhdaupaa, Tiffany Topol, Bonnie Lau, Christine Lee, Xiaohui Ge, Emilie Castle, Xiaohong, Cecilia Hong, Helen Wang, Shweta Easrani, Tuli Davenport, Connie Rigor, Lan Beppu, Maiyen Hawkins, Chandra Le, Gemma Aquino, Joana Ao, Aarti Biyani, Jana Jiwani, Lucy Reagan, Minyi Huang, Erika Satterlund, Aya Ishihara, Aileen Wu, Minnie Yan, Shannon Gregory-Lowe, Jennifer Schwartz, Erika Satterlund, Corinne Crowley, and Wendy Yeung

 

School Picture:

Cao Tian, Aparna Sambamoorthy, Christine Lee, Connie Rigor, Debbie Chiu, Edith Ng, Emilie Castle, Esra Bakkal, Janine Lee, Joana Ao, Katherine Ma, Mara Hernandez, Patricia McGlennon,Ryan Cai, Shirley Beturney, Vivian Chen, Wendy Nuezca, andXiaohui Ge

 

Spiritwear:

Jennifer Lee, Andrea Wohlan, Bonnie Lau, Christine Lee, Xiaohui Ge, Aparna Sambamoorthy, Yan Zhou, Vivian Chen, Katherine Ma, Debbie Chiu, and Emilie Castle

 

Staff Appreciation, Soup& Salad:

Nicole Li, Angela Qu, Aparna Sambamoorthy, Beth Schubert, Chino Fujiwara, David Pahl, Elizabeth Mullenix, Jennifer Schwartz, Joanne Wang, Katherine Ma, Kyunghee Kim, Noi Lapangkura, Sangeetha Nagarajan, Tae Jeong, Xiaohui Ge, Yenny Noni, Yinqi Zhang, Yuka Inoue, Candy Liu, and Qiong Chen

 

STEM Night/Family Engineering:

Francine Weist, Jonathan Kurz, Aparna Sambamoorthy, Xiaohui Ge,Terry Zhou, Ning L, Lucas Li, Yan Zhou, Sarah Zhang, Tiffany Topol,, Shweta Easrani, Grant Castle, LING LIU, Viet Ho, Tong Wu, , Bisa Meek, Jamie Tan, Sangeetha Nagarajan, Helen Wu, Cindy Li, Jingqian Zhao, Chengjun Zhan, Cindy Tian, Ryan Cai, Katherine Ma, Yim Cheng, Reji Dasan, Qinghui Liu, Ching Fong, and Henry Han

 

Student Directory:

Yong Zhang and Yanbing Wang

 

Traffic and Safety:

Edward Huang, Bo Li, Bing Zhu, Tong Wu, Liping Ke, Pauline Chen, Yanxia Lv, and Aparna Sambamoorthy

 

Website:

Liping Ke and Katherine Ma

 

Website Improvement:

Wenjun Mao, Yim Cheng, Liping Ke and Katherine Ma

 

Welcome coffee:

Aparna Sambamoorthy and Xiaohui Ge


Welcome Package Stuffing:

Katherine Maand Aparna Sambamoorthy