Our mission is to support the education, health, and welfare of each and every child at Somerset Elementary School. As part of the Washington State PTA, we are a nonprofit membership association bringing together the home, school, and community on behalf of our children.

2021-2022 School Year Volunteer Recognition

 

2021-2022 program/even/club chairs:

2021-2022 Program Chairs

2021-2022 Room Parents:

2021-2022 Room Parents List

vision screening on 9/21/21 Volunteers:

Henry Leung, Lisa Liu, Xiaomin Zhou, Sudha Bharti, Andrea Dong, Rebeca Fisikelli, Heather Hsia, Hongjiao Yan, Kimmie Eng

Birthday Fun Run Volunteers:

Chair: Lu Zhang

August Birthday Celebration 9/24: Jinny Kim, Catherine Qu, Peggy Wang

September Birthday Celebration 9/27: Yim Cheng, Yana Chen, Lina Gao

Walk to School Day Oct 6th Volunteers:

Chair: Anna Han

Volunteers: Yim Cheng, Peggy Wang, Yuki Yang, Kelly Wong, Xiali Zhang, Heather Hsia, Mari Bisson, Shweta Sikroria, Chunya Liu, Yifei Wang.

Chase the Rainbow Staff Appreciation Volunteers:

Chair: Jin Chen & Ying Liang

Orange Week: Peggy Wang, Chunya Liu, Yun Han, Lin Zhang

Yellow Week: Jieyun Fan, Kathy Loyola, Jinny Kim, Ashwini Gore, Yun Han, Xiaomin Zhou, Kelly Ibuki

Green Week: Yun Han, Andrea Chu, Lin Zhang, Yan Zhou, Emma Hao, Demi Wang, Annabelle Han, Peggy Wang

Blue Week: Heather Hsia, Yuki Yang, Veronica Zeng, Le Wang, Okgyu Min

Purple Week: Yim Cheng, Grace Yu, Kelly Wong, Clare Shen, Yun Han, Katherine Ma, Annie Xu